De slag bij Orsmaal-Gussenhoven

Moderators: Messalina, Tandorini

De slag bij Orsmaal-Gussenhoven

Berichtdoor Tandorini » 19 jan 2009, 21:18

De slag bij Orsmaal-Gussenhoven
Men hoort alleen, ontdaan, het brullen der kanonnen,
Het gieren van het staal en 't loeien van den strijd
Heeft dan de Satan zelf dien wereldkamp begonnen ?
En zooveel frissche jeugd ten vroegen dood gewijd !...
Mevr. A. JANSSENS-MATHE.
Op 3 Augustus 1914 verklaarde Duitschland den oorlog aan Belgie.
Spoedig werd het land overrompeld door Duitsche spionnen en ruiters-verkenners. In de vlakten van Laar en Wanghe werden uhlanen eener Duitsche voorhoede door de Belgische soldaten deels dood geschoten en deels gevangen genomen. Reeds op Vrijdag 7 Augustus werden te Orsmaal-Gussenhoven dertien gevangen uhlanen aangebracht.
Op Maandag, 10 Augustus - onvergetelijker dag - hielden des morgens vijf vijandelijke ruiters een verkenningsrit en wisselden te Gussenhoven, op den grooten steenweg, geweerschoten met soldaten onzer ruiterij: Een onzer lansiers werd aan den voet gekwetst.
Daar de Duitschers in aantocht waren, werden door een afdeeling van het 3de regiment lansiers vijf bruggen bezet en door barrikaden versperd :

* 1. - Brug van den grooten steenweg van Tienen naar St-Truiden, aan de brouwerij der heeren gebroeders Roumieux.
* 2. - Brug aan de Gethestraat. Aardeweg naar Heelenbosch.
* 3. - Brug over de Gethe te Gussenhoven. Kiezelweg naar Landen.
* 4. - Brug over de Gethe te Heelenbosch.
* 5. - Brug over de Gethe te Overhespen.

Er werd ook een straatschans met loopgraven opgeworpen dwars over den grooten steenweg van den Staat aan het "Pachthof" - (Overhespen).
Andere kleinere bruggen werden opgebroken of met prikkeldraad afgesloten.
De Spoorwegbrug over de kleine Gethe - lijn Tienen Tongeren - te Zout-Leeuw werd door de Belgische geniesoldaten opgeblazen.
Geplooid als graanhalmen lagen alsdaar de ijzeren balken en riggels. Overgroote steenblokken en ijzeren gebinten lagen in de rivierbedding en in de omliggende weiden verspreid. De brug werd hersteld door de Duitsche soldaten.
In den namiddag omstreeks half een kwamen de Belgen in voeling met de Duitschers.
Deze, volstrekt ingelicht door hunne verkenners,hadden hun leger in drie afdeelingen gesplitst. Het middengedeelte kwam langs den grooten steenweg uit de richting van Dormaal afgezakt; de rechtervleugel langs Heelenbosch ; de linkervleugel langs het Zwartveld en den kiezelweg van Neerhespen.
De Duitschers hadden gansche eskadrons huzaren vooruitgestuurd om alzoo hunne mitrailleusen en kanonnen bedektelijk slagvaardig te kunnen plaatsen en te punteeren. Die immer naderende vijandeliike kavalerie werd om zoo te zeggen gedeeltelijk weggemaaid door het onthutsend, juist gemikt karabijnvuur onzer verscholen lansruiters.
Even voor het begin van den strijd hoorden we luitenant van der Burch op de barrikade van de groote brug deze onsterfelijke woorden uitspreken :
"Soldaten, stelt allen uw geweren op een schootsverte van 500 meters. Vuurt niet met overhaasting doch mikt langzaam, schiet juist, opdat iedere kogel zijn man neervelle en onthoudt dat ik geen aftocht zal doen blazen."
En inderdaad onze voortreffelijk afgerichte lansruiters schoten nauwkeurig als op de schijf, zoodat hun musketvuur ontzettende uitwerking had. Zij gingen er waarlijk frisch op los.
De strijd werd hevig. Van achter de verschansing der groote brug vuurden de lansiers, onder het kommando van luitenant van der Burch onverpoosd in de richting der Mellaarde en deden de vijandelijke huzaren; welke zich vooruit waagden langs den grooten steenweg en al sluipende langs de grachten naderden, door hun nauwgericht geschut bloedige verliezen ondergaan. Het was een moorddadige kogelregen, die als een hagelbui met doodende kracht op hen neerkwam.
Op de brug, aan de Gethestraat, werden de Duitschers telkenmale door de kogels onzer dapperen - aangevoerd door kapitein-kommanant Knapen - neergeveld.
Er niet in gelukt zijnde de barrikade te overrompelen en den prikkeldraad der weide langs den weg door te knippen, waadden de Duitschers door de Gethe en werden in het "Broeck" (1) duchtig onthaald door het moordend en juisttreffend geweervuur der langs de hagen verborgen lansiers. Kapitein Knapen vuurde zijn mannen aan met onweerstaanbare kracht en ontembaren leeuwenmoed. Als graanhalmen vielen de pinhelmen
Eensklaps werden de Duitsche mitrailleusen in werking gesteld.
Het eigenaardig geknetter en het ratelende getik dier der machiengeweren klonk onheilspellend. Door andere handen dan die der

(1)
"Het Broeck van Orsmaal", uitgestrekte weiden, groot vijf bunders, gelegen tusschen Orsmaal en Heelenbosch langs den linkeroever der kleine Gethe. Vroeger behoorde het "Broeck" toe aan de gemeente, doch werd in 1679 verkocht aan een zekeren Mathijs Meeuws om het aandeel der oorlogsbelasting te kunnen betalen. Thans is het eigendom van M. Jozef Lowet, burgemeester.

Lees verder:
http://www.oostbrabant.org/WO/1920/JVin ... /div2.html
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Keer terug naar België

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron