Duitsland valt Rusland aan.

Alles over Wereldoorlog 2.

Moderators: Messalina, Tandorini

Duitsland valt Rusland aan.

Berichtdoor Tandorini » 11 sep 2011, 14:05

Precies één jaar na de ondertekening van de Franse capitulatie, hoopte Hitler met operatie Barbarossa ook de Sovjet-Unie op de knieën te krijgen.

Kaart van de Duitse aanval op Rusland.

De relaties tussen Duitsland en Rusland werden bepaald door het niet-aanvalsverdrag dat op 23 augustus 1939 de diplomatieke wereld zo hevig had beroerd. Een geheime clausule regelde niet alleen de scheiding van Polen maar ook de verdeling van Oost-Europa in invloedzones. Bovendien beloofde Rusland 650 miljoen Duitse mark aan grondstoffen en voedingsmiddelen te leveren in ruil voor Duits oorlogsmateriaal.
Maar tegenover zijn militaire staf vond Hitler er geen doekjes om dat hij het Nazi-Sovjetpact slechts als een tijdelijke oplossing beschouwde. Eénmaal de handen vrij in het westen kon definitief met Rusland afgerekend worden.
Moskou hield zich nauwgezet aan de verplichting van het "monsterverbond". Nochtans had Stalin genoeg redenen om aan de oprechtheid van Hitler te twijfelen. Het vredesverdrag van de Führer met de Russische aartsvijand Finland, de stationering van Duitse troepen in de Balkan (een Russische bufferzone) en de vertragingen bij de levering van Duits oorlogsmateriaal moesten de Sovjetleider toch tot nadenken stemmen. Hoopte Stalin de triomferende oorlogszuchtige Hitler in te tomen en vooralsnog een gewapend conflict te vermijden?
De aanhoudende stroom oorlogsgeruchten werd in de Russische pers als compleet nonsens afgedaan. Waarschuwingen van Churchill over actieve Duitse troepenbewegingen naar de Duits-Russische grens zag vadertje Stalin als een Brits manoeuvre om een wig tussen Berlijn en Moskou te drijven. Ook de bevestiging van dit verontrustende bericht door het Russische spionagenetwerk werd als dwaasheid van de hand gewezen.
Nochtans waren de voorbereidingen voor een Duitse aanval volop aan de gang.

Hoe aanvallen?
In juli 1940 gaf Hitler bevel aan de Duitse legerleiding een aanval op de Sovjet-Unie voor te bereiden.
De militairen wezen op het gevaar van een oorlog op twee fronten daar Groot-Brittannië zich bij het Duitse overwicht weigerde neer te leggen.


Duitse troepen slaan tijdens hun opmars de Russische bewegingen gade.

Hitler was echter niet van zijn aanvalsplannen af te brengen: "Wij moeten met Rusland afrekenen." Bovendien was het van levensbelang het Rode Leger te verslaan vóór het begin van de barre Russische winter.
Zoals gebruikelijk verschilde Hitler van mening met zijn generaals over de hoofdlijnen van de aanvalsstrategie.
Zijn militaire raadgevers oordeelden dat een krachtige aanval in de richting van Moskou de grootste slaagkans had. Het innemen van de hoofdstad zou niet alleen de doodsteek voor de kern van het Rode Leger betekenen, maar ook het einde van de Sovjet-Unie symboliseren.
Een verkeerde strategie beweerde Hitler, die naar de mislukte veldtocht van Napoleon verwees. Eerst moesten de economische bronnen in Duitse handen komen. Door een verovering van de graanvelden in de Oekraïne, de olievelden in de Kaukasus en het industriegebied aan de beneden-Dnjepr zou het Rode Leger bij gebrek aan grond- en voedingsstoffen niet verder kunnen strijden.
Op 18 december 1941 ondertekende Hitler de richtlijnen voor operatie Barbarossa: "De Duitse gewapende strijdkrachten moeten erop worden voorbereid de Sovjet-Unie te vernietigen in een snelle veldtocht".
Het invasieplan voorzag een ontplooiing van 162 divisies langs een meer dan 1600 km lang front. De 42 divisies onder bevel van von Rundstedt moesten vanuit Lublin naar Kiev oprukken. Te Warschau verzamelden zich 49 divisies onder leiding van von Bock. Zij hadden de opdracht Smolensk te veroveren. De lichter bewapende legergroep onder von Leeb bestond uit 29 divisies en kreeg bevel tot Leningrad door te stoten.
De omvangrijke ultieme voorbereidingen konden beginnen.

Een verzwakt Rode Leger.

Russische soldaten geven zich over, velen zouden hun krijgsgevangenschap door ziekte en uithongering niet overleven.

Aan de vooravond van de inval bevond het Russische leger zich in volle reorganisatie. Bovendien hadden de zuiveringen van de jaren '30 het aantal ervaren militaire leiders sterk gereduceerd. Stalin hield vast aan het niet-aanvalspact en weigerde maatregelen tegen een mogelijke Duitse inval te nemen.
De groeiende stroom accurate informatie die het Kremlin over een nakende inval ontving, lokte echter geen enkele reactie uit. Verwachtte Stalin geen offensief omdat aanzienlijke Duitse strijdkrachten aan de veldtocht in de Balkan deelnamen?
Nochtans kon de grote Duitse troepenconcentratie aan de grens niet onopgemerkt gebleven zijn. In de dichte pijnbossen verscholen zich tanks en andere voertuigen in volle oorlogsuitrusting, klaar om in actie te treden. De Duitse soldaten deden alles om onopgemerkt te blijven. Ze reden met afggedekte hoofdlichten en mochten geen enkel geluid maken. Er mocht zelfs geen geluid van een dichtklappend luik van een geschutskoepel klinken. Alleen als het donker was mochten de soldaten even naar de rivier om zich te wassen. De Duitse pantsers stonden klaar om te vertrekken. Elke tank had tien blikken benzine bij zich, die aan de zijkanten van de koepel waren bevestigd. Bovendien had elke tank een aanhangwagentje met nog eens drie vaten brandstof. Het was duidelijk; dit waren voorbereidingen voor een lange tocht, niet voor een kort gevecht.
Hitler zelf verbleef op dat moment in een geheime commandopost in de bossen van Oost-Pruisen. Dit goed verborgen hoofdkwartier kreeg de bijnaam het 'Wolfshof'. De kamers van Hitlers 'hol' waren erg klein, de vochtige betonnen muren, het altijd brandende elektrische licht en het voortdurende gezoem van de installaties voor luchtverversing zorgden voor een beklemmende sfeer. Vanuit deze plaats zou de Führer het bevel geven om de aanval op het zo fel begeerde Rusland in te zetten. Op 22 juni 1941 om 03u00 was het zover: van de Karpaten tot de Oostzee zette een leger van 3.400.000 soldaten zich in beweging.

De hel barst los.
Onmiddellijk kregen de Russische soldaten het bevel hun gevechtsposities in te nemen, de kanonnen in stelling te brengen en de vliegtuigen gevechtsklaar te maken. Maar de kracht en de snelheid waarmee de Duitse tanks oprukten bracht het Rode Leger volledig van slag. Een half uur na de aanval waren alle Russische telefoonlijnen vernietigd. Hierdoor werd de communicatie tussen de Sovjetlegerstaf en haar troepen zo goed als onmogelijk. "Bevelen en aanwijzingen kwamen traag binnen of soms helemaal niet, dit had tot gevolg dat de vijand snel door onze verdediging heendrong", aldus een Russische generaal. Net zoals tijdens de veldtocht in het Westen zaaiden de Duitse Stuka-bommenwerpers dood en verderf. Omdat ze niet wisten wat te doen ontstonden op de smalle wegen soms files van Russische troepen, voertuigen en veldkeukens. De Nazi-vliegers hadden vrij spel...
Enkele uren na de aanval bracht de Duitse ambassadeur in Moskou een bezoek aan Molotow, de Russische minister van buitenlandse zaken. De Duitse gezant vertelde Molotow dat het Duitse leger Rusland had aangevallen omdat ze door Russische grenstroepen werden uitgedaagd. Molotow antwoordde:"Het is oorlog. Jullie vliegtuigen hebben zojuist ongeveer tien open steden gebombardeerd. Vindt u dat wij dit verdienen?" Het antwoord van de Duitse ambassadeur luidde: "Neen."
Volgens sommige geschiedschrijvers realiseerde Stalin zich nog altijd niet wat voor drama zich op dat moment aan het voltrekken was: "Stalin die in een droomwereld van hoop leefde, heeft alle waarschuwingen naast zich neergelegd en goede raad geweigerd. Gedurende de eerste uren van de Duitse inval gaf hij opdracht niet op de Duitse strijdkrachten te schieten. Hij meende dat hij alleen had te maken met het provocerende optreden van een paar kleine groepen Duitsers."
Stalin had beter moeten weten, enkele dagen later liet Hitler het volgende aan één van zijn generaals weten: "Moskou en Leningrad moeten met de aardbodem gelijk gemaakt worden, om te verhinderen dat er mensen blijven wonen....".
Het Russische volk zal zich echter met alle kracht verzetten tegen Hitlers moordende plan.
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Re: Duitsland valt Rusland aan.

Berichtdoor Tandorini » 26 aug 2012, 19:22

Codenamen

Afbau OST, 1 augustus 1940.

Codenaam voor de geheime opbouw van de infrastructuur in het General-Gouvernement Polen en de algehele voorbereiding door het OKW, als ondersteuning van de komende operatie Barbarossa.

Fall Fritz, december 1940
Duitse codenaam, gegeven door het OKW, voor de inval in Rusland. Deze naam werd op persoonlijk bevel van Hitler in Führerweisung nr.21 veranderd in Barbarossa.

Fall Otto, december 1940.
Oorspronkelijke codenaam voor de Duitse inval in Rusland, aangehaald in het dagboek van generaal Franz Halder, één van de plannenmakers.

Operatie Haifish, begin 1941.
Codenaam voor Duits misleidingsplan bij de aanval op Rusland. Door talrijke versluierende berichten liet het OKW de Sovjet-Unie weten aan de invasie van Engeland voorrang te verlenen en dat de opmars naar het oosten slechts was bedoeld om de Britten zand in de ogen te strooien. Het OKW hoopte hiermee te bereiken dat de verdediging van Engeland zou worden afgezwakt. Zo werd onder meer een Propaganda-Abteilung K (Kanalküste) in het leven geroepen die zelfs Engelstalige invasiestrooibiljetten liet drukken en verspreiden. Deze maatregelen hadden tot gevolg dat vele Wehrmachtonderdelen die niet van deze opzet op de hoogte waren, in de invasie van Engeland geloven. Bij de Duitse divisies in Oost-Europa ontstonden de wildste geruchten en speculaties over grote troepenverplaatsingen terug naar het westen. Deze berichten werden door de Propaganda-Abteilung aangemoedigd en in omloop gebracht. Achteraf is niet meer vast te stellen in hoeverre dit voor Barbarossa een gunstig gevolg had.

Operatie Barbarossa, 22 juni 1941.
Codenaam van de Duitse inval in de Sovjet-Unie. (De oorspronkelijke codenaam luidde Otto, genoemd in het dagboek van generaal Halder).Op 18 december 1940 werd de naam definitief veranderd in Barbarossa. De Wehrmacht viel over een front van 2.700 km breed met drie Legergroepen aan. Legergroep Noord, onder bevel van generaal Wilhelm Ritter van Leeb; bestond uit 26 divisies en moest Leningrad en omgeving veroveren; Legergroep midden, onder bevel van generaal Fedor von Bock, bestond uit 50 divisies en moest Moskou veroveren; Legergroep Zuid, onder generaal Gerd von Rundstedt, bestond uit 41 divisies en moest richting de Don, Kiev en Stalingrad opmarcheren. In totaal 117 divisies, waarvan 14 gemotoriseerd, 19 gepantserd en 11 divisies met hoofdzakelijk bezettingstaken. De Russen stelden hier tegenover het Militair District Oostzee met 26 divisies, onder generaal Koeznetsov en het Westelijk District met 36 divisies, onder generaal Pavlov. Het District Kiev had 56 divisies, onder generaal Kirponos: het District Odessa, onder generaal Tjoelenev, beschikte over 14 divisies.
Door de grote zuiveringen van Stalin onder het Russische officierenkorps in 1938 bleek deze strijdmacht over veel onervaren officieren te beschikken. De Russische soldaten waren aanzienlijk in aantal maar werden zwak geleid door de onervaren generale staf. Het was dus niet verwonderlijk dat de Russische legers gedurende de hele campagne grote verliezen leden. De operatie, die in april 1941 zou beginnen, werd uitgesteld tot juni, omdat Hitler besloot eerst Joegoslavië en op de Balkan in te grijpen. Dit oponthoud bleek achteraf beslissend te zijn, omdat de veldtocht tot december werd verlengd en de Duitse legers niet waren toegerust voor de strenge Russische winter. De bedoeling was immers vóór de winter alle gestelde doelen te hebben veroverd. Aanvankelijk verliep de Duitse opmars voorspoedig. Al in de eerste week werd de Sovjet-luchtmacht gedecimeerd en eind juli ondergingen nog eens enorme aantallen Russische divisies hetzelfde lot. De Duitse Legergroep Midden kwam begin december vlak voor Moskou tot stilstand. Legergroep Noord slaagde er evenmin in Leningrad te veroveren, maar zou de stad de komende drie jaar aan een gruwelijk beleg onderwerpen. Legergroep Zuid veroverde eind november Rostov, maar was na zware Russische tegenaanvallen gedwongen de stad weer op te geven. De totale onderwerping van Rusland, voor de winter, met als hoogtepunt de inname van Moskou, zoals Hitler zich ten doel had gesteld,werd nimmer behaald.
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Re: Duitsland valt Rusland aan.

Berichtdoor Wolfram » 13 apr 2013, 12:24

Dit was een strategische misstap van Hitler. Ik denk dat ieder weldenkend mens kan begrijpen dat de Russische kolos niet te verslagen is, en al helemaal niet door de twee frontenoorlog die Hitler voerde. Beter kijken naar de lessen van Napoleon..en er wijsheid uit halen.
Wolfram
Korporaal-chef
Korporaal-chef
 
Berichten: 44
Geregistreerd: 11 apr 2013, 10:59
Woonplaats: Nederland


Keer terug naar 1940-1945.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron