De koninklijke Escorte.

Alles over ons Koningshuis.

Moderators: Messalina, Tandorini

De koninklijke Escorte.

Berichtdoor Tandorini » 09 jun 2008, 18:56

Afbeelding

Inleiding.

Tijdens deze korte inleiding is het de bedoeling de historische band nader te verklaren tussen de Koninklijke Escorte te Paard van de Federale Politie en de Belgische Defensie.
Tot 1 januari 1992 maakte de Belgische Rijkswacht en de Koninklijke Escorte deel uit van drie nationale Ministeries, namelijk: Landsverdediging, Binnenlandse Zaken en Justitie.
Gedurende 160 jaar was de Belgische Rijkswacht een militair gestructureerd korps, dat zijn oorsprong vond in Frankrijk waar op 16 februari 1791 de Wet met betrekking tot de organisatie van de Nationale Gendarmerie in voege trad.
Wanneer in 1795 de Belgische provincies bij Frankrijk werden ingelijfd, werd één jaar later, namelijk op 10 juli 1796, een decreet goedgekeurd dat de eerste wettelijke grondslag legde voor de organisatie en de werking van de Gendarmerie in onze contreien. Sindsdien bestaat er in onze gewesten voor de eerste maal een verenigd en gecoördineerd politiekorps, dat vanzelfsprekend volledig is gestoeld op de Franse "Gendarmerie nationale".
Op 26 december 1830 keurde het Voorlopig Bewind een besluit goed dat de organisatie van de Belgische Nationale Gendarmerie regelde. Deze van oorsprong militaire eenheid viel onder het Ministerie van Landsverdediging.
De wet van 2 december 1957 bevestigde de traditionele opdrachten van de Rijkswacht, haar militair karakter, haar territoriale organisatie en haar drievoudige afhankelijkheid ten opzichte van de Uitvoerende Macht. Deze toestand bleef zo tot op 18 juli 1991 een wet werd goedgekeurd die de demilitarisering van de Rijkswacht inluidde. Sindsdien is de Rijkswacht een algemene politiedienst die over het gehele Rijk bevoegd is voor de bestuurlijke en de gerechtelijke politie en die ressorteert onder de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.
De Koninklijke Escorte te Paard is momenteel in België nog de enige eenheid die nog gebruikt maakt van paarden voor het vervullen van haar opdrachten. Ze behoort tot de Algemene Reserve van de Federale Politie.
De banden tussen de Koninklijke Escorte te Paard van de Federale Politie en de Belgische Cavalerie-eenheden van Defensie zijn nog steeds zeer intens en tijdens de jaarlijkse plechtigheden die georganiseerd worden ter ere van Sint-Joris, de patroonheilige van de Cavalerie, rijden ruiters van beide Departementen naast elkaar.
Wij wensen de Koninklijke Escorte te paard van ganser harte welkom op onze website,

En bij Sint-Joris, leve de Cavalerie.

Sinds de onafhankelijkheid van België worden de Vorsten, tijdens hun officiële verplaatsingen, vergezeld door een Koninklijk Escorte te paard. Vandaag wordt deze prestigieuze taak uitgevoerd door de ruiters en paarden van de Algemene reserve van de federale politie. De 132 ruiters van het Belgische Koninklijk Escorte rijden allemaal op Belgische paarden.

Samenstelling van het escorte

Voorspits

Afbeelding

De stoet wordt geopend door de voorspits, gevormd door drie hoofdinspecteurs. De lansen die horizontaal over de hals van het paard worden gedragen, geven aan dat de Koning aanwezig is.

Korps van de trompetters en de paukenist

Na de voorspits volgt het trompetterskorps, dat met trompetgeschal de komst van het escorte aankondigt. Deze veertien "muzikanten te paard" berijden schimmels, uitgezonderd de paukenist op zijn bontpaard, en kennen een uitgebreid repertorium van cavaleriemuziek zoals marsen en signalen.

Afbeelding

Eerste eskadron met commandant van het Koninklijk Escorte

Hierna komt het eerste eskadron te paard, bestaande uit twee pelotons, onder de leiding van een eskadronscommandant.

Standaard

Onmiddellijk voor de koninklijke wagen bevindt zich de officier-standaarddrager, geflankeerd door twee wachten.

Commandant van het Koninklijk Escorte

Ter hoogte van de rechterdeur van de koninklijke wagen rijdt de commandant van het Koninklijk Escorte: een hoofdcommissaris. Achter hem rijden twee hoofdinspecteurs, één vaandeldragen en één estafette. De commandant van het escorte kan zo de bevelen van de Koning ontvangen en via de estafette doorgeven aan de betrokken officier(en). Ook de onmiddellijke beveiliging van de koning behoort tot het takenpakket van de commandant.

Tweede eskadron

Daarop volgt het tweede eskadron dat ook is samengesteld uit een eskadronscommandant en twee pelotons.

Achterspits

Het escorte wordt afgesloten door de achterspits die bestaat uit drie hoofdinspecteurs te paard. Zij dragen hun lansen steeds verticaal.

Uniform

Afbeelding

Bij de oprichting van het Koninklijk Escorte in de schoot van de toenmalige Rijkswacht in 1938 kreeg de kunstenaar-tekenaar James Thiriar de opdracht een uniform voor de ruiters te ontwerpen. De kunstenaar inspireerde zich op het groot-uniform van de gendarmerie van vóór 1914. De nieuwe praalkledij werd door de Koning goedgekeurd op 20 mei 1939 en viel onmiddellijk in de smaak bij de bevolking. Vooral de berenmuts wekte verbazing en bewondering op.

Berenmuts

Vandaag dragen de ruiters van het Koninklijk Escorte nog steeds hun oorspronkelijke uniform en de zwarte berenmuts die vooraan versierd is met een goudmetalen koningskroon. De ruiters beschouwen het als een eer de berenmuts te mogen dragen omdat die steeds het hoofddeksel voor de keurtroepen is geweest. Sinds 1792 droegen de Franse eliteruiters zo een hoofddeksel en toen in 1801 de toenmalige rijkswacht de consulaire wacht vormde, verwierf ook zij het privilege de berenmuts te dragen. De berenmutsen zijn nog origineel en dus gemaakt in echte berenhuid. De Belgische berenmuts is klompvorming, de Engelse daarentegen is eivorming.

Afbeelding

Extra verwend

Voor elke koninklijke prestatie worden de paarden extra verzorgd. Ze worden zorgvuldig geborsteld en eventueel met water en shampoo gewassen. De hoeven worden met zwarte schoensmeer opgeblonken en als extraatje worden op het kruis van het paard, met zeep en een kam, ruitjes getekend.

Bont paard

Het bonte paard van de paukenist is een achtjarige merrie. Ze kwam pas vorig jaar bij het Koninklijk Escorte; toen heette ze “Agena”. Traditiegetrouw krijgt het paard van de paukenist bij het Escorte een naam die verwijst naar een muziektempo en daarom werd Agena herdoopt in Presto. Presto is een kalm en sterk paard met een apart trekje; ze eet altijd op drie benen, zelfs als je haar een suikerklontje geeft.

De cavalerie van de federale politie

De 132 paarden van het Koninklijk Escorte zijn niet exclusief voorbehouden voor dit Escorte. De federale politie zet de ruiters en hun paarden ook in als gespecialiseerd operationeel steun bij operaties openbare orde (bijvoorbeeld handhaving openbare orde, begeleiding van risicosupporters enz.) Daarnaast kunnen de lokale overheden en politiediensten de cavalerie ook vragen ter ondersteuning van lokale acties. Deze acties kunnen openbare orde betreffen maar ook toezichtspatrouilles te paard in de stad, in de beboste streken of aan het strand. Dergelijke patrouilles werken vooral preventief en ontradend.

De federale politie telt op dit ogenblik 180 paarden, de 132 paarden van het Koninklijk Escorte incluis. De ruiters doen ook nog ander politiewerk zoals ordediensten te voet, overbrenging van gevangenen en toezichtsdiensten van kritieke punten.

http://www.polfed-fedpol.be/org/org_dga_escorte1_nl.php
http://www.mil.be
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Re: De koninklijke Escorte.

Berichtdoor Tandorini » 09 jun 2008, 18:59

Het Koninklijk Motorrijdersescorte

Afbeelding

Geschiedenis

Op 5 januari 1960 kent koning Boudewijn de rijkswacht het privilege toe om een gemotoriseerde eenheid op te richten met de opdracht hem te escorteren bij zijn verplaatsingen en om hogere overheden die op het paleis uitgenodigd zijn te begeleiden.

Het gemotoriseerd koninklijk escorte voert zijn eerste opdracht uit op 28 april 1960 te Brugge ter gelegenheid van het officiële bezoek van de Groothertogin en de prins van Luxemburg.

Het gemotoriseerd koninklijk escorte heeft sindsdien talrijke opdrachten uitgevoerd. Vernoemen we als voorbeeld het bezoek van de koninklijke verloofden aan Antwerpen in 1960, het huwelijk van prinses Astrid, het bezoek van de paus aan België in 1985 en 1995, de begrafenis van koning Boudewijn in 1993, het huwelijk van Prins Filip en Mathilde in 1999, enz..

Samenstelling van het escorte

Het Koninklijk Motorrijdersescorte is samengesteld uit personeelsleden van de Provinciale verkeerseenheid Brabant van de federale politie.

Tijdens de verplaatsingen van de koninklijke stoet rijdt een voertuig vijf minuten voor het Koninklijk Escorte motorrijders; dit voertuig wordt doorgaans de 'five car' genoemd. Vier voltigeurs rijden voor de colonne en verzekeren de vrije doorgang voor de colonne door de weggebruikers aan te manen op de rechterrijstrook te rijden

Een zevenkoppige pijl van motocyclisten gaat de koninklijke wagen vooraf, flankbeschermers -waarvan het aantal wordt bepaald in functie van het aantal te escorteren wagens- verzekeren de zijdelingse veiligheid van de colonne, terwijl een officier zich achteraan rechts van het koninklijke voertuig houdt. Het einde van de colonne wordt afgesloten met twee motocyclisten.

Bij complexe opdrachten wordt de hulp van de Dienst luchtsteun ingeroepen.

Afbeelding

Uniform

Het nieuwe uniform bestaat uit hoge zwarte lederen laarzen, een stoffen broek en een nieuwe zwarte motorrijdersvest met rode mouwen. Op elke mouw is het embleem van Koning Albert II met daarboven de kroon aangebracht. De schouderstukken bevatten de passanten met de kroon en de koorden worden links gedragen; de medaille van het Koninklijk Escorte wordt aan de rechterborstzak bevestigd. Alle leden dragen fier de splinternieuwe integraalhelmen voorzien van het embleem van Koning Albert II.

Alleen de officieren dragen een witte schouderriem die bevestigd is aan de witte gordel; het metalen koppelstuk van de gordel is versierd met de koninklijke kroon. Het goede verloop van een escorte brengt veel “ongezien” werk met zich mee. Op voorhand worden verkenningen op het terrein uitgevoerd. En zowel vóór als na het escorte krijgen de motoren een grondige onderhouds- en poetsbeurt.

Motoren

De voertuigen van het Koninklijk Motorrijdersescorte kenden de afgelopen 40 jaar heel wat wijzigingen. Vandaag rijdt het Koninklijk Motorrijdersescorte op motoren BMW LT1100-motoren. Deze motoren zullen vervangen worden door Yamaha FJR 1300.
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Re: De koninklijke Escorte.

Berichtdoor Tandorini » 09 jun 2008, 19:03

Samenstelling en taakverdeling

Voltigeurs
Groot Escorte: 4
Klein Escorte: 4
weggebruikers op het traject stoppen, rijden 100 tot 2000 meter voor de voorpijl uit

Voorpijl (opent het escorte)
Groot Escorte: 7
Klein Escorte: 5
instaan voor de beveiliging vooraan, rijden 5 tot 100 meter voor het koninklijk voertuig

Bevelhebber
Groot Escorte: 1
Klein Escorte: 1
bepalen van de snelheid, rijdt rechtsachter het koninklijk voertuig

Zijwachten (flankelementen)
Groot Escorte: 14
Klein Escorte: 2 tot 14
instaan voor de beveiliging langs de zijkanten

Achterpijl (sluit het escorte)
Groot Escorte: 3
Klein Escorte: 3
instaan voor de beveiliging achteraan en voorkomen dat voertuigen het escorte inhalen, rijden 30 tot 50 meter achter het koninklijk voertuig

Depannagevoertuig
Groot Escorte: 1
verzorgd door de Logistieke Eenheid, enkel bij verre verplaatsingen

Voertuig medische begeleiding
Groot Escorte: 1
verzorgd door het Medisch Detachement, enkel bij verre verplaatsingen

Verkenningsvoertuig
Groot Escorte: 1
rijdt 10 minuten voor het Escorte uit en meldt eventuele problemen bij verplaatsingen buiten de agglomeraties

Commandovoertuig (..)
Groot Escorte: 1
zorgt voor verbinding tussen districten en politiediensten en coördinatie bij verplaatsingen buiten de agglomeraties


De vorm van het Koninklijk Escorte is afhankelijk van de snelheid en de af te leggen afstand. Er wordt ook rekening gehouden met de verschillende weersomstandigheden.

Bij complexe opdrachten wordt de hulp van het Luchtsteundetachement ingeroepen.

http://www.monarchie.be
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Re: De koninklijke Escorte.

Berichtdoor Tandorini » 09 jun 2008, 19:06

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Re: De koninklijke Escorte.

Berichtdoor Tandorini » 09 jun 2008, 20:59

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Re: De koninklijke Escorte.

Berichtdoor Tandorini » 19 jun 2010, 21:28


NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18


Keer terug naar Het vorstenhuis.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron