2de Regiment veldartillerie.

Alles over het Belgische leger.

Moderators: Messalina, Tandorini

2de Regiment veldartillerie.

Berichtdoor Tandorini » 11 aug 2009, 20:19

van 1830 tot 1918 en van 1939 tot 1940
Het 2de Regiment Veldartillerie is opgericht bij koninklijk besluit van 21 februari 1836, waardoor de bestaande afzonderlijke compagnies artillerie in drie regimenten verenigd werden. Zij krijgen de benaming Regiment Artillerie Nr 1, 2 en 3.

Het TWEEDE REGIMENT ARTILLERIE bestaat op dat ogenblik uit twee batterijen te paard; vier bereden batterijen en zes batterijen vestingartillerie. In 1868 verdwijnen de batterijen vestingartillerie en het Regiment beet voortaan: TWEEDE REGIMENT VELDARTILLERIE.
In 1870 maken meerdere batterijen van 2A deel uit van het "Observatieleger" dat onze grenzen moet beschermen tijdens het Frans-Duitse conflict.

Op de vooravond van de Grote Oorlog 1914 - 1918 is 2A het veldartillerieregirnent van de TWEEDE LEGERDIVISIE. Het Regiment telt twee groepen met elk drie batterijen kanonnen 75mm TR (Tir Rapide). De overige batterijen zijn gebruikt om de "Artilleriegroepen" van de 5de, 6de en 7de Gemengde Brigades te vormen, die eveneens behoren tot diezelfde Tweede Legerdivisie.

Op 4 augustus 1914 verlaten de batterijen van 2A hun garnizoenen en concentreren zich in de streek van LEUVEN. Een eerste vuurgevecht heeft plaats nabij AARSCHOT op 18 en 19 augustus 1914. Tengevolge van het vijandelijke overwicht trekt het Belgisch Leger zich terug binnen de Vesting ANTWERPEN.
De batterijen van 2A zullen, met bravoure, deelnemen aan de beide uitvallen vanuit ANTWERPEN, met het doel de vijandelijke aanvoer naar het Marnefront te storen. Tijdens de eerste uitval, van 25 tot 26 augustus 1914 opereert 2A in de streek van HAACHT en BOORTMEERBEEK. Tijdens de tweede uitval van 9 tot 12 september 1914 zullen batterijen van 2A de aanval op WESPELAAR, HOLSBEEK en KESSEL-LO steunen met hun vuren.

Van 19 september tot 9 oktober 1914 moeten de batterijen van 2A het opnemen tegen een superieure vijandelijke artillerie, die de fortengordel van de vesting ANTWERPEN onder vuur neemt. 2A opereert dan in de streek van LIER en DUFFEL. Voor zijn heldhaftig gedrag tijdens deze gevechten, mag 2A het opschrift "ANTWERPEN" op zijn Standaard dragen.

In de nacht van 8 op 9 oktober 1914 zal het gehavende Regiment de terugtocht door Vlaanderen beginnen en zich op opstellen achter de IJZER. Het regiment telt nog slechts een groep met drie batterijen. Het heeft een deel van zijn materieel moeten afstaan aan de artilleriegroep van de 5de Gemengde Brigade, dat al zijn kanonnen verloor in de slag bij ANTWERPEN

Van 15 oktober tot 2 november 1914 woedt de " Slag aan de ljzer" in alle hevigheid. De batterijen van 2A kennen geen rust en vuren in de streek van NIEUWPOORT en DIKSMUIDE zowel voor de eigen divisie als voor de Franse Brigade Marinefuseliers en de Belgische Cavaleriedivisie. Pas als het water van de Ijzer op 2 november de bondgenoot van het leger wordt, zal men aan de aflossing van de uitgeputte kanonniers kunnen denken. Eén van de batterijen is op dat ogenblik herleid tot een enkel kanon…

Gedurende vier jaren zal 2A aanwezig zijn aan het front in de sector NIEUWPOORT — DIKSMUIDE — PERVIJZE, slechts af en toe onderbroken door welverdiende maar korte rustpauzes in het achtergebied. Het Regiment onderscheidt zich door de snelheid van zijn acties: de nauwkeurigheid van zijn vuren en de moed van zijn kanonniers. Meermaals wordt een stuk tot in de eerste lijn gebracht om met rechtstreeks vuur de vijandelijke lijnen te bestoken. Voor zijn prachtige houding mag 2A het opschrift "IJZER" op zijn Standaard voeren.

Op 15 december 1916 wordt de artillerie grondig gereorganiseerd.

De artilleriegroepen van de Gemengde Brigades verdwijnen en 2A telt opnieuw DRIE groepen met elk drie batterijen.

Samen met 8A vomt het de TWEEDE ARTILLERIEBRIGADE.

Bij de hevige gevechten aan de REIGERSVLIET in maart 1918 wordt de DERDE groep van 2A in versterking gegeven aan de Cavaleriedivisie. De heldenmoed van onze kanonniers dwingt de eerbied en bewondering van hun wapenbroeders af. Dank zij hun niet aflatende geestdrift en hun nauwkeurig gerichte salvo's zullen onze batterijen de vijand beletten om de verdedigers van de Reigersvliet onder de voet te !open. En zelfs als een regen van gasgranaten vele slachtoffers maakt op de stellingen van onze batterijen, blijven de kanonnen vuren: 9000 schoten in 12 uren. Om deze briljante prestatie te herdenken, mogen de kanonniers van 111/2A de naam "REIGERSVLIET" op de schilden van hun kanonnen dragen. De tradities van deze groep warden thans overgenomen door de A-Batterij.

Bij het begin van het grote bevrijdingsoffensief aan het ljzerfront op 28 september 1918 staat 2A op stelling nabij DIKSMUIDE. Op 16 oktober 1918, vier jaren nadat het zich achter de Ijzer had teruggetrokken, overschrijdt 2A opnieuw de stroom, nu in oostelijke richting. Op 19 oktober bezet 2A een stelling voor OOSTKAMP en op 11 november 1918 staat het Regiment klaar te EVERGEM om de aanval op GENT te steunen. De wapenstilstand zal echter aan de kanonnen van 2A het zwijgen opleggen.

Na de oorlog wordt 2A onderscheiden met de schouderkoord in de kleuren van het "OORLOGSKRUIS". De groep III/2A krijgt evenwel de schouderkoord van de "LEOPOLDSORDE" toegekend, voor zijn heldhaftig gedrag aan de REIGERSVLIET.

Het Regiment neemt deel aan de bezetting van het Ruhrgebied en wordt gekazerneerd te ANTWERPEN. In 1927 verhuist het Regiment naar LIER in de Artilleriekazerne aldaar. Deze kazerne zal de naam DUNGELHOEFF krijgen, naar de eerste officier van 2A die sneuvelde op het veld van eer, tijdens de gevechten te WESPELAAR op 12 september 1914. Op 18 maart 1935 wordt op de binnenkoer van de kazerne op plechtige wijze het monument ter ere van de gesneuvelden van het Regiment ingehuldigd.

2A doorstaat zonder veel schade de verschillende reorganisaties (reducties!) van de krijgsmacht tussen 1920 en 1936. Het Regiment telt VIJF groepen met elk TWEE batterijen
Op 26 augustus1939 wordt 2A op oorlogsvoet gebracht: VIER groepen met DRIE batterijen.

Het regiment van de eerste reserve, 4A, wordt opgericht en later ook één groep van 22A, voorzien voor de tweede reserve.
Het Regiment wordt opgesteld achter het ALBERTKANAAL en zal zeven maanden verblijven in de sector MORKHOVEN — TONGERLO. In april 1940 moet 2A naar SAINT­NICOLAS bij LU1K het 9A gaan aflossen. In de nacht van 10 op 11 mei 1940 moet het, hals over kop, zijn stellingen verlaten en zich terugtrek ken achter de MEHAIGNE nabij OTEPPE. De Duitse aanvallers zijn immers doorgestoten over de onbeschadigde bruggen over het Albertkanaal en bedreigen de vesting LUIK in de rug.

Verstoken van zijn divisie, die de K.-W.-lijn bezet in de streek van BOORTMEERBEEK, en achternagezeten door de vijandelijke luchtmacht, begint voor het Regiment de moeizame terugtocht over PERWEZ, GREZ-DOICEAU, HEVERLEE en VELTEM naar BOORTMEERBEEK. Het zal zich op 14 mei 1940 opnieuw bij zijn divisie voegen en er zijn eerste vuren van een nieuwe oorlog uitvoeren. Reeds op 16 mei 1940 wordt de K.-W.-lijn doorbroken door de overmachtige en veel beter uitgeruste vijand; de terugtocht herbegint over WOLVERTEM, AALST en LEDE naar GENT. Van 19 tot 22 mei 1940 zal 2A er met zijn vuren toe bijdragen dat het bruggenhoofd GENT drie dagen kan standhouden. Op 28 mei 1940 staan de kanonnen van 2A opgesteld, klaar om te vuren, op een regimentsstelling nabij RUDDERVOORDE. Op het ogenblik dat het Belgisch Leger de wapens zal neerleggen, richt de commandant van 2A, Kolonel SBH Baron TERLINDEN, zich als volgt tot zijn uitgeputte manschappen:


" Ik stel er prijs op U mijn grootste dankbaarheid tilt te drukken voor uw gedragswijze tijdens het verloop van de operaties. 2A heeft op een bewonderenswaardige wijze ononderbroken zijn totale plicht vervuld in het gevecht en tijdens de moeilijke omstandigheden van de terugtocht. Ik hen fier op mijn Regiment!"


Op 7 februari 1946 wordt het TWEEDE ARTILLERIEREGIMENT heropgericht te TIENEN. Het omvat nu DRIE groepen met elk TWEE batterijen en is uitgerust met het kanon 25 Pdr. Het nieuwe 2A neemt de Standaard en de tradities van het vroegere Regiment over.

Afbeelding

Op 7 oktober 1946 verhuist 2A naar het bezette Duitsland en wordt ingekwartierd in de kazerne van DELLBRUCK bij KOLN. Tijdens het eerste Barbarafeest ontvangt het Regiment zijn nieuwe Standaard ( de vorige werd op 28 mei 1940 verbrand) uit handen van de Minister van Landsverdediging.

Op 15 november 1948 verhuist het Regiment naar EUSKIRCHEN

Op 15 april 1952 neemt het zijn intrek in het kwartier PEPINSTER te SIEGEN.

Door het samenbrengen van de 6de Lanciers verblijft 2A tijdelijk in het Kwartier Commandant Bricart.

In juni 1952 hebben ingrijpende veranderingen plaats. Het Regiment gaat over van de Britse naar de Amerikaanse organisatie; het word uitgerust met de getrokken houwitser 105 mm en heet voortaan: " TWEEDE ARTILLERIEBATALJON". Er zijn DRIE schootsbatterijen met elk ZES stukken. Behalve een bataljonsstaf is er nu ook een Stafbatterij en een Dienstenbatterij.
Op 22 juli1962 aanvaardt de stad LIER het peterschap over 2A. Dit peterschap zal tot hechte en vriendschappelijke relaties voeren met wederzijdse bezoeken en talrijke manifestaties.

In december 1964 ontvangt het bataljon de SP M108, een zelfbewegende houwitser 105 mm op rupsen.


Afbeelding

Als in 1972 de eenheden van de 1ste INFANTERIEBRIGADE verhuizen naar LEOPOLDSBURG, volgt 2A zijn wapenbroeders niet, maar verhuist naar LUDENSCHEID in het kwartier IJZER.

Het bataljon maakt nu deel uit van de 4de PANTSERINFANTERIEBRIGADE uit SOEST. Tijdens zijn verblijf in LUDENSCHEID zal 2A zich onderscheiden op allerlei vlakken. Het behaalt mooie resultaten op artillerie­technisch en sportief gebied, maar het heeft ook oog voor het sociale en socio-culturele aspect. Zo richt het bataljon elk jaar een wandeltocht in, waarvan de opbrengst besteed wordt aan sociale doeleinden. Samen met 2JP bouwt het een SCV-dienst uit, die als voorbeeld voor de Landmacht kan dienen.

In 1984 ontvangt het bataljon de houwitser 155 mm, SP M109A2. 2A moet evenwel afscheid nemen van zijn C-batterij.


Afbeelding

Eerst als een gerucht afgedaan, maar later harde werkelijkheid geworden, wordt het bataljon geconfronteerd met de grootste verhuisoperatie uit zijn lange geschiedenis. In de eerste helft van 1986 keert 2A, na veertig jaren verblijf bij de BSD, terug naar BELGIE. Op 2 juni 1986 neemt het bataljon officieel zijn intrek in het militair kamp van HELCHTEREN. 2A is terug thuis bij zijn Brigade.

Ook in België blijft 2A zijn leuze alle eer aandoen. Geplaagd door de territoriale lasten, eigen aan een eenheid op het nationaal grondgebied, werkt het ook verder aan zijn operationaliteit en aan zijn imago. Het bataljon ondergaat met succes verschillende inspecties, testen en andere (be)proevingen. Maar het aanvaardt ook het peterschap over het Dienstencentrum voor mentaal gehandicapten " 'T WEYERKE" uit HEUSDEN-ZOLDER en richt een jaarlijkse opendeurdag in, die tot een echte kazernehappening is uitgegroeid en steeds op ruime belangstelling van het publiek mag rekenen. De opbrengst wordt steevast gebruikt als steun voor sociale projecten. Met evenveel succes gaat 2A ook de sportieve toer op: voetbalfinale, Cross Piron, sportdag Brigade, Vierdaagse van de Ijzer, het zijn slechts enkele aspecten ervan. In zijn rangen dienen meerdere militaire kampioenen.

Sinds 1992 neemt het bataljon ook deel aan de "peace-keeping"-opdracht in ex-Joegoslavië. 2A levert een infanteriepeloton voor BELBAT 11 en een ganse compagnie voor BELBAT VII in de BARANJA (Kroatie). Het levert versterkingen aan BELBAT V, X, XIII en XVI, aan BELIE I en aan BELUGA II. Al deze opdrachten bewijzen dat de artilleristen van 2A geenszins moeten onderdoen voor hun wapenbroeders uit de Brigade.

Op I januari 1995 krijgt het bataljon zijn oude benaming terug: het beet voortaan TWEEDE REGIMENT VELDARTILLERIE. Het regiment heeft opnieuw DRIE schootsbatterijen, maar een ervan is enkel voorzien op OT/OV en het materieel is gepreserveerd.

De recente hervormingen bij de Krijgsmacht hebben ook 2A niet onberoerd gelaten. De miliciens zijn verdwenen en de vrijwilligers zijn in de plaats gekomen. Door de operatie REFORBEL komen talrijke militairen uit de BSD naar HELCHTEREN wat noopt tot een bestendige reconversie. Door bet plan FLAHAUT ontstaat heel wat beroering onder het personeel als het verneemt dat in 2014 een nieuwe verhuis, ditmaal naar BRASSCHAAT, gepland is.(?)

Sinds 2000 neemt het Regiment deel aan een nieuwe buitenlandse opdracht, ditmaal in de woelige Servische provincie KOSOVO. 2A levert personeel voor BELKOS 1 en zit in 2002 met een ganse compagnie in BELUROKOS X.

Op 1 oktober 2002 verwelkomt het Regiment zijn nieuwe C-batterij binnen haar rangen. Deze batterij is samengesteld uit personeel van 6A en van het RACh en wordt gekazerneerd in de Artillerieschool te BRASSCHAAT. Deze batterij krijgt onmiddellijk een dubbele opdracht: zich integreren in het Regiment en een peloton mortierschutters opleiden op de mortier 120mm TR. Beide opdrachten worden met succes afgerond tijdens de kampperiode te MUNSTER in mei 2003

Ondanks een nijpend personeelstekort en met een verwijderde batterij, blijft het Regiment ook nu zijn mooie leuze trouw:


- TWEEDE IN NAAM, EERSTE IN FAAM -

http://www.2de-artillerie.be/main/Welkom.html
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Keer terug naar Het Belgische leger.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron