15de Wing.

Alles over het Belgische leger.

Moderators: Messalina, Tandorini

15de Wing.

Berichtdoor Tandorini » 07 jun 2008, 21:51

Afbeelding

Het embleem
Op 01 februari 1948 werd de 169ste Wing omgedoopt tot 15de Vervoers- en Verbindingswing (15 VVbW), met daarin het 20ste en het 21ste Smaldeel.
De toenmalige Stafchef van de Luchtmacht, Generaal Vlieger Leboutte, kende aan deze twee smaldelen het legendarische logo van de Sioux-Chef toe.
In 2002 werden het 20ste en het 21ste Smaldeel samengevoegd in het Crew management squadron
De lijfspreuk luidde "TENACITY".
De Sioux-indiaan was voordien het kenteken van het 9e en het 11e Observatiesmaldeel van het luchtvaartregiment dat zich in het turbulente mei van 1940 onderscheidde door onmogelijk geachte opdrachten tot een goed einde te brengen.

"TENACITY", kan men vrij vertalen als: "Vasthoudendheid"

Inleiding
Mobiliteit en flexibiliteit zijn de twee basisvereisten in de nieuwe veiligheidssituatie en hierbij neemt het tactisch luchttransport een sleutelpositie in.
Voor het uitvoeren van haar taken beschikt de 15 Wing Luchttransport (Steenokkerzeel) over 10 Lockheed C-130 Hercules toestellen, naast diverse andere types, zoals de Airbus A310, de Dassault Falcon 20, de Dassault Falcon 900, de Embraer 135 en 145.
De opdracht van de 15 Wing kan als volgt worden samengevat:
"Gelijk wat, gelijk wanneer, gelijk waar naar toe". De 15 Wing vervoert inderdaad alle soorten vracht en passagiers naar de meest onmogelijke plaatsen ter wereld, op elk ogenblik.
Zij is samen met het 40 Smaldeel (Seaking Koksijde), de enige Luchtcomponent eenheid die niet alleen permanent paraat is, maar ook te allen tijde haar taken werkelijk uitvoert in vredestijd.

15 Wing viert dit jaar 60ste verjaardag.
Op 1 mei is het precies 60 jaar geleden dat de 169ste Vervoers- en Verbindingswing (met de Squadrons 366 en 367) werd omgedoopt tot de 15de Vervoers- en Verbindingswing (15de VVbW met de Squadrons 20 en 21). Het was reeds op 1 februari 1948 dat het "Sioux" kenteken werd toegekend aan de 2 nieuwe Squadrons met als lijfspreuk "TENACITY" (vasthoudendheid). Deze grote reorganisatie door Defensie werd drie maanden later doorgevoerd namelijk op 1 mei 1948.
Dit "Sioux" kenteken werd overgenomen van de vooroorlogse (1935-1939) Belgische verkennings Squadrons 9 en 11 van Bierset. Het 20ste smaldeel was uitgerust met DC-3 (C-47) Dakota, het 21ste smaldeel met Avro Ansons, Oxfords, Percival Proctors, Hawker Hurricanes en Dominies. Op dat ogenblik opereerde de 15de VVbW vanop Evere (Haren, Evere Noord), pas in 1951 verhuisde de Wing naar Melsbroek.
Korte afstandsverbindingen, lange afstandsverbindingen (voornamelijk naar Congo met een reistijd van 4 a 5 dagen), VIP zendingen, paradrops, luchtfotografie en TCU (opleiding) werden toen door de 15 VVbW uitgevoerd en was de grondslag van de huidige 15de Wing Luchttransport disciplines.

Historiek
Het Belgische luchttransport ontstond tijdens de tweede wereldoorlog. Haar wieg stond echter niet in het door de Duitsers bezette België, maar vindt men terug op het Britse, vrije eiland. Enkele Belgische piloten van het "Bomber Command", opgeleid te Crosby on Eden en Welford, vervoegden de effectieven van het 187 en het 525 RAF Squadron te Membury. Na de bevrijding in 1944 werd een " verbindingsflight " opgericht, uitgerust met ANSON - en DOMINIE- toestellen. Deze kleinere vliegtuigen werden gestationeerd te Hendon en verzorgden de regelmatige verbindingen tussen Londen en Brussel. In Augustus 1946 vestigde het Belgisch luchttransport zich in Evere in België en vormde er de 169e Wing. Deze bestond uit twee smaldelen, het 366e, uitgerust met DC-3 en het 367e Smd, uitgerust met ANSONS, OXFORDS, DOMINIES en PROCTOR vliegtuigen. Onmiddellijk werden regelmatige vluchten ingelegd naar Wahn, Hendon, Villacoublay en Preswick. In '47 werd de zogenaamde TCU (Transport Convertion Unit) opgericht. Haar taak bestaat er tot op heden in om de conversie van jachtpiloten naar transportpiloten te bewerkstelligen. Toen startte men ook met de eerste droppings boven Schaffen en werd de 169e Wing meteen gespecialiseerd in taktisch luchtvervoer. Op 01 februari 1948 werd de 169ste Wing opgericht om op 01 mei 1948 te worden omgedoopt tot 15de Vervoers- en Verbindingswing (15 VVbW), met daarin het 20ste en het 21ste Smaldeel. De toenmalige Stafchef van de Luchtmacht, Generaal Vlieger Leboutte, kende aan deze twee smaldelen het legendarische logo van de Sioux-Chef toe. De lijfspreuk luidde "TENACITY". De Sioux-indiaan was voordien het kenteken van het 9e en het 11e Observatiesmaldeel van het luchtvaartregiment dat zich in het turbulente mei van 1940 onderscheidde door onmogelijk geachte opdrachten tot een goed einde te brengen. Het 20e Smd, uitgerust met DC-3 DAKOTAS, was gespecialiseerd in het luchttransport en verzekerde vanaf april 1948 regelmatige verbindingen met de kolonie, ten einde de in aanbouw zijnde basis van Kamina te bevoorraden. Tot 1951 was de 15 V Vb W ingeplant te Evere.

De jaren '50 - 70'.
Het jaar 1950 betekende een grote ommekeer in het leven van de nieuwe Wing. Vooreerst werd de verhuis doorgevoerd van Evere naar Melsbroek, waar de Kazerne Groenveld, tot dan toe ingericht als rekruteringscentrum voor de Luchtmacht, in gebruik werd genomen. De geboden infrastructuur te Evere was onvoldoende geworden. Het gebrek aan een verharde landingsbaan en de parkeermogelijkheid voor zwaardere toestellen was niet in overeenstemming te brengen met de ambitieuze toekomstplannen, die in snel tempo verwezenlijkt werden.
Geconfronteerd met de lange reistijden naar de kolonie - 4 à 5 dagen in DC-3 - en de beperkte vervoerscapaciteit van het toestel, kocht de Luchtmacht in september 1950 twee DC-4 SKYMASTERS aan, die onmiddellijk op de Kongolijn ingezet werden. De reis naar Kamina via Tripoli, Kano en Leopoldstad kon vanaf nu uitgevoerd worden in anderhalve dag. Op 24 september 1952 werd een nieuw belangrijk hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van de 15 VVbW: de twee eerste "FAIRCHILDS PACKET C-119"landden in Melsbroek. Ze vormden de voorbode van een totaal van 46 toestellen die eerst het 20e Smd en later ook het 40e Smd definitief de weg doen inslaan van tactisch luchttransport. De laadcapaciteit van 13.620 kg staat in schril contrast met de bescheiden 3400 kg van de DC-3 DAKOTA, die hij geleidelijk aan verving in het 20e Smd.
In 1958 werd overgegaan tot de aankoop van twee DC-6A van de USAF, in 1960 gevolgd door de overname van nog eens twee DC-6B van SABENA.
Deze periode wordt gekarakteriseerd door enkele markante feiten, te weten de onlusten gepaard gaande met de onafhankelijkheid van Belgisch Kongo in 1960, de opening van de basis te Solenzara in 1962, de opening van de transatlantische vluchten naar de USA in 1962, de steun aan de jonge Kongolese FATAC (Force Aérienne Tactique Congolaise) in 1964 en het begin van humanitaire zendingen in alle continenten. De operaties na de Kongolese onafhankelijkheid op 30 juli 1960 vergde van de 15de Wing een maximale inspanning.
Tijdens de maand juli werden er in de meest dramatische omstandigheden niet minder dan 860 opdrachten uitgevoerd.
In 1964 dreigde de jonge republiek Kongo totaal ineen te storten. Ten prooi aan een totale desorganisatie werd België (lees: de 15de Wing) ter hulp geroepen om mee te helpen aan de oprichting van de FATAC. De verbindingen tussen Brussel en Kamina werden hersteld en de 15 VVbW leverde het nodige gekwalificeerd personeel en de vereiste knowhow om de DC-3's en de DC-4's van FATAC operationeel te houden. Dag na dag bevond het steunpersoneel zich in diverse pijnlijke toestanden: landen op vliegvelden waar jarenlange verwaarlozing de kans op ongevallen of beschadigingen sterk verhoogde.
Eens te meer wist de 15de Wing deze delicate opdracht tot een goed einde te brengen.

De jaren '70 tot '80
In 1972 werd het 20th Smd met zes van de twaalf bestelde LOCKHEED HERCULES C-130 uitgerust, terwijl vijftien C-119's naar Koksijde werden afgevoerd.
In 1973 werd het voorziene saldo vereffend. Van de initiële 12 zijn er nu nog 10 operationeel (één toestel werd verloren in een ongeluk in Eindhoven in 1996 en één tijdens een brand bij Sabena Technics).
De C-130 beschikt over een zeer ruime actieradius en een nuttige laadcapaciteit van 20 Ton. Bovendien maken uitstekende STOL (Short Take Off & Landing) eigenschappen hem uitermate geschikt voor de meest gevarieerde tactische luchtopdrachten. De laatste van deze werkpaarden arriveerde op 16 mei 1973.
Tot 1976 vermindert het vliegtuigenbestand door de afvoer van de DC-3's.
De laatste C-130 was nauwelijks één week geleverd, toen de EEG een grootscheepse hulpactie op touw zette ten behoeve van de Sahel bevolking, geteisterd door hongersnood. In het totaal vergde de operatie 1230 vlieguren over een groot gebied dat de landen Niger, Tsjaad, Opper-Volta (nu Burkina Faso) en Mali omvatte.
Met de nieuwe vliegtuigen werden nieuwe verbindingen tot stand gebracht, onder meer tussen België en de USA.
Ook in andere delen van de wereld bleef de 15de Wing actief. Denken wij hierbij onder andere aan Jordanië, India, Egypte, Bangladesh, Honduras, Angola, Guatemala, Iran, Cambodja, Mexico, Spanje, Colombia,... en de lijst zal zich blijven aanvullen. 1978 zal in de analen van de 15de Wing en het Regiment Paracommando geboekstaafd blijven als het jaar van de operatie RED BEAN in Shaba(Zaïre).
De jaren 70 worden gekenmerkt door een radicale vernieuwing van het vliegtuigenpark, gecombineerd met interventies in alle windstreken.
Op het thuisfront aanvaardde de 15de Wing het peterschap over de lokale Multiple Sclerosekliniek. Deze hechte band werd in 1970 gelegd, na een spectaculaire boomerang-aktie het jaar voordien.
Sedertdien treedt de 15e Wing regelmatig bij om de MS-kliniek.

De jaren '80 tot '90
Het vluchtprogramma neemt gestadig toe en bereikt het verzadigingspunt voor de bemanningen en de onderhoudsploegen.
Typerend voor deze periode is het toenemend aantal zendingen"buiten vluchtplan Luchtmacht" die weliswaar niet door het budget Luchtmacht betaald worden, maar evenveel inzet en energie vereisen.
Op 12 Mei 1980 werd een C-130 ter beschikking gesteld van het Internationale Rode Kruis om gedurende zes weken vanuit Bangkok ravitaillering van de Cambodjaanse vluchtelingen te verzekeren.
Bij het vertrek heeft de C-130 7 ton medisch materiaal aan boord. Gedurende deze operatie die afliep op 18 juni werd tussen de Thaise hoofdstad en Cambodja in 31 rotaties een totaal van 390 ton vracht vervoerd.
Vanaf december 1984 vinden we de 15de Wing zeer sterk vertegenwoordigd terug in Afrika. Naast de permanente coöperatie in Zaïre werden er zware inspanningen geleverd om steun te verlenen in de door hongersnood getroffen Sahel-landen.
In opdracht van meerdere internationale humanitaire organisaties werden tussen december 1984 en november 1986 niet minder dan 80 humanitaire acties uitgevoerd.
Het merendeel van deze vluchten leidde naar Ethiopië. De andere gingen naar Tsjaad, Mali, Soedan, Kenia en Zuid-Jemen.
Op 01 september 1987 onderging de 15de V Vb W andermaal een naamsverandering: het huidige 15de Wing Luchttransport (15 W LuTpt ). De C-130's worden vanaf 1990 geleidelijk vernieuwd met nieuwe outerwings en de camouflagekleuren worden vervangen door lichtgrijs, vernieuwingen die beëindigd werden op 18 Mei 93.
In april 89 werd beroep gedaan op de 15de Wing om deel te nemen aan Operatie "LIFE LINE" in Soedan, dat getroffen werd door een hongersnood en op 07 augustus 1990 startte de operatie "SWEET HOME", waarbij de evacuatie uit Zaïre van het Belgische Militaire Technisch Detachement werd ondersteund door de 15de Wing.
Ook de operatie "FLYING CARPET" (23 Aug - 04 Oct 90) en "GREEN BEAM" (04 Oct - 27 Nov 90) vergde een enorme inzet, terwijl de gewone opdrachten onverminderd door bleven gaan. De jaren tachtig zullen aldus gekenmerkt zijn door een nog grotere inzet voor internationale humanitaire organisaties met een blijvende inzet voor de zendingen "binnen vluchtplan Luchtmacht".

De jaren '91 - Heden
In oktober 1991 verwezenlijkte de 15de Wing de inplaatsstelling van een detachement Paracommando en de daaropvolgende repatriëring.
Deze operatie"BLUE BEAM ", zal een enorm aantal vlieguren eisen om het transport aan militairen, vluchtelingen en materieel mogelijk te maken.
Tijdens het Golfconflict in 1991 heeft de Wing de volledige ontplooiing van het Belgische detachement AMF, in een minimum van tijd uitgevoerd naar de verste uithoek van Turkije en de noodzakelijke logistieke steun verwezenlijkt. Talrijke ladingen ten gunste van de geallieerden gaven een solidariteitslabel aan de Belgische inspanningen, terwijl de logistieke steun aan de Zeemacht onverdroten verder ging.
De C-130, die reeds lang meedraaide zonder noemenswaardige moderniseringen - buiten de vernieuwing van de outerwings- wordt bedacht met een nieuw navigatiesysteem (digitale cockpit). Dit werd een must aangezien de huidige avionics niet meer schikte in de steeds wisselende en veeleisende luchtverkeerssituaties.
Het eerste vliegtuig staat sinds Mei 92 bij SABENA en zou rond Mei 95 klaar zijn.
Na de -positieve- testvluchten zullen de overige vliegtuigen vervormd worden om in 1997 een vloot te hebben die tot in 2010 operationeel moeten zijn.
Het aantal zendingen voor humanitaire operaties neemt ondertussen enorme dimensies aan; Ex- Joegoslavië, Somalië en vooral, in april 94, Ruanda, waar de 15de Wing enorme inspanningen heeft geleverd, met een quasi maximale capaciteit aan vliegtuigen en personeel.
In 1997 verplicht de hachelijke politieke situatie in Afrika en Zaïre de Wing zich opnieuw te ontplooien op voor hen bekend gebied. De problemen die voortvloeien uit de machtsovername van Kabila zijn van dien aard dat een militaire operatie zich opdringt.
Tijdens GREEN STREAM (de naam van deze operatie) vliegen C 130's, B 727's en de FALCON 900 onophoudelijk tussen Melsbroek, Brazzaville en Point-Noire. Gedurende de aanwezigheid in Afrika oogde onze tarmac leeg - een ongelooflijk zicht voor hen die onze Wing kennen!
Dit gaf de Amerikaanse C 5 GALAXY toestellen de gelegenheid tot bijtanken en het inlassen van een nachtstop op Melsbroekse bodem.

Het jaar 2000
Begin januari 2000 vloog een C-130 Genie met materiaal over naar BORDEAUX om er te helpen bij het wegwerken van de zware stormschade.
Eveneens begin januari bracht een C-130 voedsel naar TIRANA (Albanië) en werden vluchtelingen gerepatrieerd naar PRISTINA.
Van midden tot eind januari werkten er vijf C-130's mee aan de “African PKO” (Peace Keeping Operatie).
Van 02 tot 15 maart werd een C-130 ingezet om hulp te bieden bij de overstromingen in MOZAMBIQUE: boten, melkpoeder, tenten, medicijnen en drinkbaar water vormden de lading (meer dan 142 ton). Er werden eveneens 132 personen geëvacueerd.
In april bracht een C-130, 18 ton zandzakken naar HONGARIJE ter bestrijding van nieuwe overstromingen.
Op 17 en 18 juni werden 494 “Britse Hooligans” tijdens de EURO 2000 huiswaarts gevlogen. In totaal werden hiervoor meer dan 29 uur gevlogen en 1071 personen getransporteerd (het verschil zijn de encadrerende Rijkswachters en andere begeleiders).
Van 28 juni tot 02 juli werd humanitaire hulp (meer dan 14 ton melkpoeder en geneesmiddelen ) door een A-310 naar KINSCHASA en BUJUMBURA gebracht. Dit waren goederen van de hulporganisatie MAMISA/CARITAS, overgebracht als gevolg van het bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken aan Kongo. In hetzelfde kader was er eveneens een C-130 actief. Hierbij werden 19 passagiers en 22 ton hulpgoederen naar KINSCHASA en KISANGANI gebracht.
Er worden nog steeds zendingen uitgevoerd in het kader van de vredesmacht UNO/NAVO in EX-YOUGOSLAVIË. In de nasleep van de crisis in KOSOVO werden een hele hoop vlieguren uitgevoerd ten voordele van KFOR.
Het 20ste Smaldeel nam ook dit jaar deel aan RED FLAG, een oefening in samenwerking met F16 en C-130. De oefening vond plaats in Nellis AFB in LAS VEGAS, van 20 Mar tot 26 April. Drie C-130 en een A310 werden ingezet tijdens de deployment en redeployment.
De internationale wedstrijd AIRLIFT RODEO 2000 vond plaats in POPE AFB, in South Carolina van 30 Apr tot 16 Mei. De Belgische crew sleepte 2 prijzen in de wacht. (onderste photo)
Dit jaar werd eveneens de mogelijkheid tot verre ontplooiing getest met een oefening “Long Jump”. Van 04 tot en met 08 Sep werd de oefening HERKY 2000 in BERTRIX georganiseerd, in samenwerking met de Brigade Para Commando. Hieraan namen ongeveer 200 militairen van de Wing deel. In totaal werden 7 C-130 toestellen ingezet.
Eveneens in het najaar namen een aantal militairen van de 15 W Lu Tpt deel aan de oefening “NOORDVALK” een gecombineerde zending C-130/F16. De oefening vond plaats in Zuid-Afrika van 28 Aug tot 20 Sep. Er werd eveneens deelgenomen aan een internationale Airshow ter plaatse.

Het jaar 2001
Op 10 Maart 2001 vloog een C-130 naar UZHGOROD (OEKRAÏNE) met humanitaire hulpgoederen naar overstroomde gebieden in OEKRAÏNE, HONGARIJE en ROEMENIË.
In Mei werd één C-130 ingeschakeld in ACRI (African Crisis Response Initiatif) in NAIROBI (Kenia), een programma dat georganiseerd werd door de US-regering. Verder namen in Mei vier C-130’s, bestaande uit een verkennings- en installatieteam, een medisch detachement en een snowdrop-team deel aan een oefening in COTONOU/CADJEHOUN (BENIN) om het nieuwe Belgische concept voor humanitaire noodhulp (B-FAST) en nieuwe droptechnieken (snowdrop) uit te testen.
Na het WTC-drama in New York van 11 Sep stuurt men op 12 Sep 01 een Falcon 900 met aan boord een medisch team en een identificatieteam (DVI) naar de Verenigde Staten.
Midden Nov stuurde men 3 C-130’s en 1 A310 naar ALGIERS (Algerije) om de in BENIN opgedane ervaringen meteen “in het echt” uit te voeren, nadat overstromingen het Noord-Afrikaanse land teisterden.
Tenslotte vloog 1 C-130 als VIP-vlucht (Minister van Defensie aan boord) vanaf BILLUND (DENEMARKEN) naar DUSCANBE (TADJIKISTAN) in het kader van de oorlog in AFGHANISTAN. De lading van deze 4-)daagse zending: 20 ton polioïnentingen en individuele “sanitary kits” met o.a. handdoeken en zeep als humanitaire hulp voor UNICEF.
De laatste humanitaire zending dit jaar betrof de deelname van een C-130 aan een missie naar Centraal Azië. 90 ton Unimix, een voedingssupplement voor ondervoedde kinderen, werd overgevlogen naar TURKMENABAD, TURKMENISTAN en DUSHANBE in Tadjikistan.
Van Jan tot Apr namen in totaal 6 C-130’s en 2 A310’s deel aan operatie “Guardinan Angel” in LIBREVILLE (Gabon) en BRAZAVILLE (Congo) voor het uitvoeren van preventieve zendingen na de dood van President Joseph Kabilla van de Democratische Republiek Congo.
Voor de AATTC (Advanced Airlift Tactical Training Course), waarvan de theorielessen plaatsvinden in FORT HUACHACA (Minnesota) vertoefde telkens 1 C-130 in de Verenigde Staten gedurende een periode van 3 maal 3 weken. Daarnaast leverden we nog support voor Maple Flag, deployment en redeployment van de F-16’s naar Canada. We rukten verschillende keren uit tussen midden Mei en eind Jun met 2 A310’s, 4 C-130’s en 1 Falcon 900.
Gedurende één week verbleef een C-130 in TOULOUSE (Frankrijk) voor ETAM 2001, een gecombineerde oefening met de Franse Luchtmacht. Een vergelijkbare oefening bracht 2 C-130’s naar WUNSDORF (Duitsland) met de Duitse Luchtmacht in Sep 2001.
In het kader van de uitbreiding van de Europese Unie met Polen vonden in Nov gemeenschappelijk manoeuvers plaats in WROCLAW (Polen).
Onze Wing ontplooide tussen 20 Nov en 22 Dec 4 C-130’s naar COTONOU (Benin) voor de oefening HERKY 2001.

Het jaar 2002
In 2002 noteerden we volgende belangrijke humanitaire tussenkomsten :
Op 08 Mei vloog één Airbus geneesmiddelen en allerhande hulpmateriaal over naar KABUL, Afghanistan, op 09 Mei gevolgd door een C-130 met aan boord voertuigen.
In Juni werd één C-130 ingeschakeld in “ACRI” (African Crisis Response Initiatif) in NANYUKI (Kenia) een programma dat georganiseerd werd door de Amerikaanse regering.
Ook de overstroomde gebieden in Centraal-Europa konden rekenen op de Belgische C-130 (B-FAST) met aan boord humanitaire hulpgoederen.
In Sep vertrokken dan weer een C-130 én een Airbus naar Tirana (Albanië) met humanitaire hulpgoederen (B-FAST) aan boord.
In Nov vertrok een C-130 naar CASABLANCA in het door overstromingen en zware branden geteisterde Marokko met geneesmiddelen en dekens.
Uiteraard deed de 15 W LuTpt ook mee aan belangrijke zendingen en maneuvers waaronder de AATTC (Advanced Airlift Tactical Training Course) in Arizona en St.-Joseph (USA).
Voor deelname en logistiek transport in de oefening TANZANITE te Tanzania werden Feb een C-130 en een A-310 ingezet. Aan deze oefening, die werd georganiseerd door de Tanzaniaanse en Franse CHOD (Chief of Defense), namen militairen, NGO’s en Internationale Hulporganisaties deel. Het doel van de oefening was steun te verlenen aan Afrikaanse landen om vredesoperaties te organiseren op hun eigen continent.
Van Mar tot Aug ’02 nam de 15 W LuTpt deel aan de operatie ISAF-FINGAL, waarvoor een C-130 vanuit KARACHI in Pakistan logistieke support-zendingen uitvoerde naar KABUL te Afghanistan, met aan boord medicijnen, drinkwater, voedsel en brandstof.
NEUBRANDENBURG was dan weer het actieterrein van RF BINDER 02 & 03 én OPEVAL 02 waarvoor de inzet vereist was van zowel C-130, A-130, DA-20 als ERJ 135.
Ook NOORWEGEN mag niet in dit lijstje ontbreken, hier leverden meerdere C-130’s steun aan de F-16 Weapons Instructor Training.
Terwijl de Brigade Para Commando zich ontplooide naar PARAKOU (Benin), ontplooiden 4 C-130’s van de 15 W LuTpt zich in COTONOU (Benin) voor de oefening HERKY 2002.

Het jaar 2003
Voor B-Fast vlogen op 23 Mei 2003, 1 Airbus en twee C-130’s naar ZEMOURI, ALGERIJE om hulp te bieden aan het land dat werd geteisterd door een zware aardbeving. Aan boord van de A310 bevonden zich 500 tenten van het rode kruis.
De C-130’s werden ingezet voor de ontplooiing van USAR (Urban Search and Rescue), personeel van de civiele bescherming, brandweer en speurhonden. Eind Mei vertrokken nog drie vluchten waarvan 2 C-130’s en 1 A310.
Dacia 2003 is de naam van een internationale oefening die werd gehouden in ROEMENIË van 05 Okt tot 10 Okt 2003. In het kader van B-Fast heeft de 15de Wing hiervoor 1 C-130 ontplooid. Ons vliegtuig heeft een demodrop van het type CCS (Cargo Container System) ofwel snowdrop uitgevoerd tijdens deze periode. Het was de eerste maal dat er een dergelijke drop werd uitgevoerd boven het Europese continent.
Naar aanleiding van een aardbeving in BAM, IRAN, werd een derde B-Fast zending gecreëerd op 27 Dec 2003. Deze zending heeft geduurd tot 09 Jan 2004. De 15de Wing werd ingezet voor het vervoer van een veldhospitaal en de aanvoer van hulpgoederen, kledij, kledij, dekens en tenten.
Het uurtotaal voor humanitaire zendingen alleen bedraagt 1109u en 20 min. Dit wil zeggen dat ruim 1/5 van alle zendingen humanitair gericht is. De meerderheid van deze missies werd gevlogen voor internationale humanitaire organisaties, zoals het rode kruis.
Voor de AATTC-cursus (Advanced Airlift Tactical Training Course), waarvan de theorielessen plaatsvinden in FORT HUACHACA (Arizona, USA) en de vliegpraktijk doorgaat in ST-JOSEPH (Minnesota, USA) vertoefde één C-130 in de Verenigde Staten gedurende twee periodes van twee weken.
Gedurende het ganse jaar neemt de 15 W LuTpt deel aan operaties ISAF III en IV waarvoor één C-130 vanuit BAKU (AZERBEJAN) logistieke support-zendingen uitvoert naar KABUL (AFGHANISTAN), met aan boord medicijnen, drinkwater, voedsel en brandstof. Het ganse jaar door werden vluchten uitgevoerd met passagiers en vracht voor de Belgische militairen in EX-JOEGOSLAVIË. De meerderheid van deze vluchten heeft SKOPJE als bestemming.

Het jaar 2004
Zoals vorig jaar werden ook in 2004 de C-130 en de Airbus ingezet voor de B-Fast zendingen. Deze zendingen worden gepland in het kader van hulp aan een natie in nood. IRAN en MAROKKO werden dit jaar geteisterd door aardbevingen. Ongeveer 46 vlieguren werden gevlogen voor de B-fast zending naar BAM (IRAN) door de C-130. Voor MAROKKO werden de C-130 en de A-310 ingezet. Dankzij onze toestellen werd er snel hulp geboden met materieel en mankracht.
Eind 2004 werd Zuid-Oost Azië getroffen door een zeebeving die een vloedgolf (TSUNAMI) veroorzaakte op de kusten rondom de Indische Oceaan. De humanitaire ramp was amper te overzien. In alle haast is enkele dagen na de ramp een A-310 opgestegen vanop Melsbroek. Ons vliegtuig heeft een tussenstop gemaakt in DUBAI om de hulpgoederen aan boord te nemen en is daarna doorgevlogen naar SUMATRA. In de dagen daarna vonden nog verschillende zendingen plaats naar het rampgebied. Hulpgoederen werden aangevlogen en Europese toeristen uit het geteisterde gebied werden meegenomen op de terugvlucht naar Brussel. Ook nadien is een team van Belgische Militairen, voornamelijk Genie en Medische Dienst, vertrokken naar het rampgebied. Zij werden getransporteerd door de A310. Een deel van het materieel voor de heropbouw van de kuststreken werd meegevoerd door de A310. Het grotere materiaal werd overgevlogen door een Antonov An-124.
Voor de AATTC-cursus (Advanced Airlift Tactical Training Course), waarvan de theorielessen plaatsvinden in FORT HUACHACA (Arizona, USA) en de vliegpraktijk doorgaat in ST-JOSEPH (Minnesota, USA) vertoefde één C-130 in de Verenigde Staten. Er waren drie stages voorzien van +/- twee weken gespreid over het ganse jaar.
Doorheen het ganse jaar nam de 15 W LuTpt deel aan de operatie ISAF, waarvoor één C-130 vanuit KABUL logistieke steunzendingen uitvoerde naar PRT’s (Provincional Reconstruction Team) in het noorden van AFGHANISTAN. Vanaf 11 Aug 2004 staat er nu permanent een C-130H op KAIA (Kabul International Airport) in steun van ISAF VI. Ons vliegtuig neemt niet actief deel aan de gevechtsoperaties van de Verenigde Staten in AFGHANISATAN. De bedoeling van onze aanwezigheid is geweest om bij te dragen aan de algemene stabilisering van het land om te komen tot verkiezingen begin oktober 2004 en april 2005. In 2004 vloog de C-130, de A310 en de ERJ ten voordele van de ISAF missie in AFGHANISTAN.
In mei werd er een veertiendaagse sprongperiode georganiseerd in Marokko. Eén C-130 nam deel aan deze zending. Tijdens deze oefening werden enkel sprongen gedaan vanop zeer grote hoogte (HAHO/HALO: High Altitude High/Low Opening). In oktober vond er een gelijkaardige sprongperiode plaats in het Sloveense Cjerkji.
Voor de FTX (Field Training exercise) van de Rav-Air te Beauvechain en Toulouse (F) werd telkens één C-130 ingezet. Tijdens deze oefeningen worden de procedures voor de materieel drops heropgefrist.
Gedurende een half jaar namen enkele van onze vliegtuigen deel aan operatie ’AVENIR’ in DRC (Democratische Republiek Congo). Deze operatie had tot doel een georganiseerd regeringsleger te vormen met de steun van de Belgische Krijgsmacht. Voor het transport van materiaal en personeel naar de regio en gedurende de operatie werden zowel de C-130 als de A310 ingezet.
Het ganse jaar door werden vluchten uitgevoerd met passagiers en vracht voor de Belgische Militairen in Ex-Joegoslavië. De meerderheid van de vluchten heeft als bestemming de APOD (Airport Of Desembarkation) in Skopje. Zowel onze C-130 als de flight verbindingsvliegtuigen namen deel aan deze zendingen.
In het kader van de Air Policing boven de Baltische staten verzorgden onze Embrear en DA20 het transport van personeel en materieel van 10W Tac naar Litouwen.
Maple Flag en Red Flag zijn oefeningen voor F-16 gevechtsvliegtuigen in de Verenigde Staten. Ook voor deze oefeningen werden redelijk wat transporturen gepresteerd in 2004.

u]Het jaar 2005[/u]
Volgende belangrijke humanitaire tussenkomsten werden uitgevoerd in 2005:
Eind 2004 werd Zuid-Oost Azië getroffen door een zeebeving die een vloedgolf veroorzaakte op de kusten rondom de Indische Oceaan. De humanitaire ramp was amper te overzien. In alle haast is enkele dagen na de ramp een A-310 opgestegen van op Melsbroek. Na deze eerste spoedige volgden ook in 2005 nog verschillende vluchten ten voordele van de hulporganisaties voor de Tsunami. Immers nadien is een team van Belgische Militairen, voornamelijk Genie en Medische Dienst, vertrokken naar het rampgebied. Zij werden getransporteerd door de A310. Een deel van het materieel voor de heropbouw van de kuststreken werd meegevoerd door de A310. Het grotere materiaal werd overgevlogen door een Antonov An-124.
Eind september organiseerde de BE Krijgsmacht een grootschalige joint oefening in BE en Duitsland: Active Response. Het doel van de oefening was tweedelig. Tijdens het eerste gedeelte werd het NEO-plan (Non Combattant Evacuation Operation) uitgevoerd en geëvalueerd. Daarna volgde een evaluatie voor de NRF-staat (Nato Response Force) van de Landcomponent. De eerste twee dagen werden 04 zendingen gevlogen in formaties van 4 C-130 Vliegtuigen. De volgende dagen vlogen we meerdere formaties met 02 C-130’s. De oefening bleek een interessante test te zijn om de procedures aan te scherpen en te vernieuwen.
Begin maart 2005 vond onze jaarlijkse HERKY plaats. Ook ditmaal gingen 04 C-130 vliegtuigen naar Benin om te trainen op de tactische procedures. Dit jaar was echter iets specialer daar de periode voornamelijk werd benut om zoveel mogelijk mensen te (her)kwalificeren voor de tactische procedures.
Voor de AATTC-cursus (Advanced Airlift Tactical Training Course), waarvan de theorielessen plaatsvinden in FORT HUACHACA (Arizona, USA) en de vliegpraktijk doorgaat in ST-JOSEPH (Minnesota, USA) vertoefde één C-130 in de Verenigde Staten. Vorig jaar waren twee stages voorzien van elk +/- twee weken. Spijtig genoeg is slechts 01 stage kunnen doorgaan in April-Mei 2005. Tijdens deze zending werden gemiddeld ongeveer 44 vlieguren gepresteerd.
Zoals vorig jaar nam de 15 W LuTpt deel aan de operatie ISAF, waarvoor één C-130 vanuit Kabul logistieke steunzendingen uitvoerde naar PRT’s (Provincional Reconstruction Team) in het noorden van Afghanistan. Vanaf 11 Aug 2004 stond permanent een BE C-130H op Kaia (Kabul International Airport) in steun van ISAF VI en VII. Ons vliegtuig nam niet actief deel aan de gevechtsoperaties van de Verenigde Staten in Afghanistan. De bedoeling van onze aanwezigheid is geweest om bij te dragen aan de algemene stabilisering van het land om te komen tot verkiezingen begin oktober 2004 en september 2005. Vanaf begin juli 2005 opereerde ons detachement samen met een BE detachement F-16, afwisselend 2e Wing en 10e Wing. De vooropgestelde einddatum van onze opdracht in Afghanistan werd meerdere malen verschoven op uitdrukkelijke vraag van Comd ISAF en dit vanwege de goede prestaties die onze mensen hebben geleverd. Eind september 2005 is onze permanentie dan toch opgeheven. Dit wil niet zeggen dat we niet meer vliegen in Afghanistan. Integendeel, bijna elke week vertrekt een C-130 richting Kabul. Vermoedelijk zal begin juli 2006 opnieuw een BE C-130 permanent gestationeerd worden in Kabul.
In november werd er een veertiendaagse sprongperiode georganiseerd in Marokko. 01 C-130H nam deel aan deze zending. Tijdens deze oefening werden enkel sprongen gedaan van op zeer grote hoogte (HAHO/HALO: High Altitude High/Low Opening).
In september vond er een gelijkaardige sprongperiode plaats in het Sloveense Cjerkji. De FTX (Field Training exercise) van de Rav-Air vond dit jaar plaats in het Poolse WROCLAV. 01 C-130 werd voor deze oefening ingezet. Het weer en de omstandigheden zaten mee en weerom is gebleken dat deze FTX een uitstekende Trainingsopportuniteit is om procedures voor de materieel drops te consolideren.
OAPEX staat voor Opération Aéroportée Exercice. Het is een Europese combined Joint oefening die werd georganiseerd door het FR leger in de regio van TOULOUSE. Het doel was om de dropprocedures van de verschillende landen op elkaar af te stemmen. Twee van onze C-130 namen deel aan de oefeningen en vlogen samen tijdens de oefening met Britse, C-130 en Duitse en Franse Transall transportvliegtuigen.
Sinds augustus 2005 staat er bijna permanent een BE C-130 in DRC (Democratische Republiek Congo). De hoofdtaak van ons vliegtuig is te voorzien in transport van Congolese troepen ten voordele van FCC (Formation Continuée des Cadres). FCC is een programma dat is opgestart om een regulier Congolees regeringsleger te helpen opbouwen. De training wordt verzorgd door de BE Krijgsmacht.
Voor de Legerjeugd werden een ERJ 145 ingezet voor luchtdopen. Twee rotaties van 30 min werden georganiseerd voor de jongeren!
Het ganse jaar door werden vluchten uitgevoerd met passagiers en vracht voor de Belgische Militairen in Ex-Joegoslavië. De meerderheid van de vluchten heeft als bestemming de APOD (Airport Of Desembarkation) in Skopje, Pristina en Tuzla. Zowel onze C-130 als de flight verbindingsvliegtuigen namen deel aan deze zendingen.
Maple Flag en Red Flag zijn oefeningen voor F-16 gevechtsvliegtuigen in de Verenigde Saten. Ook voor deze oefeningen werden redelijk wat transporturen gepresteerd in 2005.

Het jaar 2006
Als gevolg van het conflict in Beiroet tijdens het zomerverlof werden onze C-130’s ingezet om dringende humanitaire hulp en goederen over te vliegen naar Libanon. Zij waren een van de eerste transportvliegtuigen die zijn geland tijdens en vlak na het conflict in Beiroet. Het vliegveld van Beiroet was op dat moment in een bijna onbruikbare staat als gevolg van de bombardementen. Dankzij een degelijke voorbereiding van de 15W konden de zendingen toch worden uitgevoerd.
Begin maart en Eind september organiseerde de BE Krijgsmacht een grootschalige joint oefening in BE: CRAZY TRIP en QUICK RESPONSE.
Tijdens CRAZY TRIP werd het NEO-plan (Non Combattant Evacuation Operation) uitgevoerd en geëvalueerd. 04 C-130’s opereerden vanuit Florennes dat fungeerde als FOB (Forward Operating Base). Er werden heel wat uurtjes geklopt tijdens de oefening en bijna de ganse staf van de 15W was betrokken in de oefening. CRAZY TRIP was een succesvolle oefening waaruit ook nog eens de nodige lessen zijn getrokken om de NEO nog beter uit te voeren.
QUICK RESPONSE in september was een oefening waarin heel de Krijgsmacht was betrokken en die plaatsvond over het ganse Belgische grondgebied. Ook aan deze oefening namen permanent 04 C-130’s deel voor het uitvoeren van stormlandingen en paradrops.
Voor een AATTC-cursus (Advanced Airlift Tactical Training Course), waarvan de theorielessen plaatsvinden in FORT HUACHACA (Arizona, USA) en de vliegpraktijk doorgaat in ST-JOSEPH (Minnesota, USA) stuurt de 15W telkens 01 C-130 naar de VS. Het doel van deze training is om de crews van de C-130 aan te leren om zendingen uit te voeren in vijandig gebied. Vorig jaar waren twee stages voorzien van elk +/- twee weken. Tijdens deze zendingen werden gemiddeld ongeveer 90 vlieguren gepresteerd.
In Oktober verhuisden 4 C-130’s tijdelijk naar de luchtmachtbasis van NELLIS in Las Vegas om er deel te nemen aan de veertiendaagse oefening RED FLAG. RED FLAG is een grote, goed georganiseerde oefening waarin de crew in een totaal geënsceneerde, maar zeer realistische luchtoorlog op alle fronten wordt geëvalueerd in de voorbereiding en uitvoering van hun specifieke taak. Aan deze oefening nemen voor het grootste deel gevechtsvliegtuigen deel. Ook Belgische F-16’s waren aanwezig, maar onze C-130’s waren de enige buitenlandse transportvliegtuigen. RED FLAG was een uitstekende oefening op gebied van uitvoering. Een zeer goede ploeg technici, crew en support heeft hard gewerkt in een goede sfeer en dat heeft ervoor gezorgd dat we goede resultaten hebben geboekt. De 15W heeft veel bijgeleerd, maar ze heeft ook kunnen tonen aan haar Belgische en geallieerden collega’s wat ze waard is op gebied van Tactische zendingen in vijandig gebied en de voorbereiding ervan.
Sinds begin november 2006 neemt de 15 W LuTpt weer deel aan de operatie ISAF. Voor ISAF 12 zal één C-130 vanuit Kabul logistieke steunzendingen uitvoeren naar PRT’s (Provincional Reconstruction Team) in het noorden van Afghanistan. Ons vliegtuig neemt niet actief deel aan de gevechtsoperaties van de Verenigde Staten in het zuiden van Afghanistan. De bedoeling van onze aanwezigheid is om bij te dragen aan de algemene stabilisering van het land. De vooropgestelde einddatum van onze opdracht in Afghanistan is voorlopig vastgelegd op maart 2007. Los van deze specifieke opdracht voor de 15W, vertrekt bijna elke week een C-130 richting Kabul voor de logistieke ondersteuning van de Belgische troepen in Afghanistan.
In maart werd er een veertiendaagse sprongperiode georganiseerd in Marokko. 1 C-130H nam deel aan deze zending. Tijdens deze oefening werden enkel sprongen gedaan van op zeer grote hoogte (HAHO/HALO: High Altitude High/Low Opening).
De FTX (Field Training exercise) van de Rav-Air vond dit jaar plaats in het Franse TOULOUSE van 30 maart tot 15 April. 1 C-130 werd voor deze oefening ingezet. Het weer en de omstandigheden zaten mee en weerom is gebleken dat deze FTX een uitstekende Trainingsopportuniteit is om procedures voor de materieel drops te consolideren.
Sinds augustus 2005 staat er bijna permanent een BE C-130 in DRC (Democratische Republiek Congo). De hoofdtaak van ons vliegtuig is te voorzien in transport van Congolese troepen ten voordele van FCC (Formation Continuée des Cadres). FCC is een programma dat is opgestart om een regulier Congolees regeringsleger te helpen opbouwen. De training wordt verzorgd door de BE Krijgsmacht. Heel 2006 lang werd de permanentie van 1 toestel in Kinshasa verzorgt door de 15W. Sinds de start van de verkiezingscampagne in DRC werd een groot deel van de zendingen uitgevoerd ten behoeve van EUFOR. EUFOR is het contingent samengesteld uit Europese troepen dat is ingezet om de situatie in DRC voor, tijdens en na de verkiezingen te stabiliseren. Ook in 2007 zullen deze zendingen met permanentie in Kinshasa worden voortgezet.
Het ganse jaar door werden vluchten uitgevoerd met passagiers en vracht voor de Belgische Militairen in Ex-Joegoslavië. De meerderheid van de vluchten heeft als bestemming de APOD (Airport Of Desembarkation) in Skopje, Pristina en Tuzla. Zowel onze C-130 als de flight verbindingsvliegtuigen namen deel aan deze zendingen.

Opdrachten
De opdracht van de 15 Wing kan als volgt worden samengevat: «Gelijk wat, gelijk wanneer, gelijk waar naar toe». De 15 Wing vervoert inderdaad alle soorten vracht en passagiers naar de meest onmogelijke plaatsen ter wereld, op elk ogenblik.
Zij is samen met het 40 Smd, de enige Luchtcomponent eenheid die niet alleen permanent paraat is, maar ook te allen tijde haar taken werkelijk uitvoert in vredestijd.

Vervoer van passagiers
Gebruikte toestellen: FALCON, AIRBUS, C 130
Gewone passagiers (militairen of burgers)
(V)(V)IP’s (Very) (Very) Important Persons (bvb. de Koninklijke Familie, ministers, diplomaten, …)
Repatriëring van gesneuvelde/gewonde militairen of burgers
Vervoer van luchtvracht
Gebruikte toestellen: C 130, AIRBUS
Transport voor alle machten van Defensie. Een groot aantal opdrachten ten voordele van derden, zoals:
Humanitaire organisaties
Belgische Industrie (bvb. vervoer van vliegtuigmotoren voor Sabena)
Belgische ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld (bvb. projecten in Bolivia, Benin en Tunesië) Belgische staat (bvb. Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking) en NATO
Tactisch Luchttransport
Gebruikte toestellen: C 130
Voornamelijk gevechtstransporten en droppings van personeel en materieel (bvb. Liaisonvluchten naar ex-Joegoslavië).
Strategisch transport
Deze vluchten worden vooral uitgevoerd met de Airbus A310-200.
Dringend vervoer
Gebruikte toestellen: C 130, AIRBUS, FALCON
De evacuatie van gewonden met de C 130 (de zgn. MEDEVAC-vluchten).
De evacuatie van landgenoten.
Dringend transport van donor-organen.

C-130H
De C-130 beschikt over een zeer ruime actieradius en een nuttige laadcapaciteit van 20 Ton.
Bovendien maken uitstekende STOL (Short Take Off & Landing) eigenschappen hem uitermate geschikt voor de meest gevarieerde tactische luchtopdrachten.
Gebruik
Vanaf 1972 werd het 20ste Smd uitgerust met de Lockheed C-130 Hercules. Van de initiële 12 zijn er nu nog 10 operationeel.
De C-130 beschikt over een zeer ruime actieradius en een nuttige laadcapaciteit van 20 Ton. Bovendien maken uitstekende STOL (Short Take Off & Landing) eigenschappen hem uitermate geschikt voor de meest gevarieerde tactische luchtopdrachten.
Onze C-130’s zijn over de jaren heen voortdurend gemoderniseerd (oa nieuwe vleugels, nieuwe cockpit, …) en zullen tot 2018 hun nut bewijzen.

actieradius :5470 km
bemanning : 4
gewicht : 61.236 kg
hoogte : 11,68 m
lengte : 29,79 m
maximum snelheid : 603 km/u
motor : 4 x Allison T56-A-15(4x4.910pk)
spanwijdte : 40.41 m

A-310
Sinds 29 september 1997 is de Luchtcomponent de fiere bezitter van 2 Airbussen A310-200.
De twee toestellen verhogen de operationele capaciteit van de 15 Wing Luchttransport gevoelig.
Gebruik
Sinds 29 september 1997 is de Luchtmacht de fiere bezitter van 2 Airbussen A310-200.
De twee nieuwe toestellen zullen de operationele capaciteit van de 15 Wing Luchttransport gevoelig verhogen, vooral bij de ontplooiïng van navo-operaties ( Reaction Forces), bij humanitaire operaties en bij het transport van hoge autoriteiten.

actieradius : 6950 km
bemanning : 2 piloten, technicus, loadmaster en afhankelijk van het aantal passagiers 1 of meerdere stewards.
constructeur : Airbus
gewicht geladen : 142.900 kg
gewicht leeg : 80.000 kg
hoogte : 15,80 m
kruissnelheid : Mach 0.8
lengte : 46,43 m
nuttige lading : 200 pasagiers en 11 ton of 140 pasagiers en 24 ton
spanwijdte : 43,90 m

Falcon DA-20-5
De Dassault Falcon 20-5 is een vliegtuig bestemd voor het vervoer van personaliteiten VIP op korte tot middellange afstand en in uitzonderlijk comfortabele omstandigheden.
Gebruik
Sinds 1973 is de 15 W Lu Tpt de bezitter van 2 Falcon-20-E vliegtuigen. Gezien deze niet langer voldeden aan de laatste normen inzake vliegveiligheid en geluidsnormen werden deze volledig gemoderniseerd in 2004 (Retrofit).
De twee toestellen worden ingezet voor het transport van VIP passagiers voor korte en middellange vluchten.

Vleugelspan: 16,316 m
Lengte : 17,17 m
Hoogte : 5,37 m
Motoren : 2 Garret TFE 731-5BR-2C (2.160 kg stuwkracht elk)
Maximumsnelheid: 950 Km/u.
Kruissnelheid: 820 Km/u.
Praktisch plafond: 42.000 Ft (12.800 m)
Vliegbereik: 5.000 km
Maximum opstijggewicht: 13.230 Kg
Aantal passagiers: 8 (2 salons met 4 VIP zetels)
Aantal in dienst: 2
Immatriculatie: CM 01 en CM 02

Falcon 900
De Dassault Falcon 900 is een vliegtuig bestemd voor het vervoer van personaliteiten (V)VIP op zeer lange afstand en in uitzonderlijk comfortabele omstandigheden.
Gebruik
De Dassault Falcon 900 is een vliegtuig bestemd voor het vervoer van personaliteiten (V)VIP op zeer lange afstand en in uitzonderlijk comfortabele omstandigheden. LANGE AFSTAND: Het vliegtuig is in staat om Washington, Naïrobi of Novonbrisk te bereiken zonder tussenlanding. COMFORT: Het vliegtuig heeft twee salons: één van 4 plaatsen en één van 6 plaatsen. Bovendien is er nog een klein bureau en een bijkomende zetel. Haar totale capaciteit is dus 12 passagiers. Het comfort wordt eveneens verzekerd door een video, 2 CD-spelers, radio, oven, telefoon, fax en sanitaire faciliteiten (2 wc’s en een toiletkamer. Bovendien laat de hoogte van de cabine (1,81 m) toe om volledig rechtop te staan. De stilte binnenin het vliegtuig is verbluffend wat het totaal comfort voor de passagiers nog verbetert.

Vleugelspan: 19,33 mr
Lengte: 20,21 m
Hoogte: 7,55 m
Motoren: 3 GARRETT TFE 731-5BR-1C " Turbofans" met elk 4.750 pond stuwkracht
Kruissnelheid: 850 Km/u.
Praktisch plafond: 45.000 Ft ( 13.720 m )
Maximum plafond: 51.000 Ft ( 15.549 m )
Vliegbereik: 6.500 Km
Maximum lading: 1.300 Kg + 12 passagiers
Maximum opstijggewicht/landingsgewicht : 20.639 Kg/19.051 Kg
Aantal passagiers: 12
Aantal in dienst: 1
Immatriculatie: CD 01

Embrear ERJ 135/145
Deze toestellen zijn door het Braziliaanse Embraer aan de Belgische Luchtcomponent geleverd en worden hoofdzakelijk gebruikt voor het transport van passagiers.
Deze toestellen kunnen uitgerust worden met een “corporate kit” voor verhoogd comfort en met een “medical kit” voor het uitvoeren van AIREVAC vluchten in optimale omstandigheden.
Gebruik
Dit toestel is door het Braziliaanse Embraer aan de Belgische Defensie geleverd.
- Twee toestellen zijn van het type Embraer Regional Jet 135 en bieden plaats aan 34 passagiers.
- De andere twee zijn ERJ 145’s met 49 plaatsen. Behalve het aantal zitplaatsen en de langere romp zijn deze toestellen technisch identiek.
Deze toestellen worden vooral ingezet voor het vervoer van personeel en goederen naar bestemmingen in Europa en hebben de vroegere verbindingsvliegtuigen van het type Hawker Siddeley 748 (3) en van het type Merlin IIIA (5) vervangen.

ERJ 135
Vleugelspan : 20,04 m
Lengte : 26,33 m
Hoogte: 6,75 m
Motoren: 2 Rolls Royce AE3007A 1/3 Turbofans met elk 7.426 PK
Kruissnelheid: 833 Km/u.
Praktisch plafond: 37.000 Ft ( 11.278 m )
Vliegbereik: 3.138 Km
Maximum opstijggewicht: 20.000 Kg
Aantal passagiers: 34
Aantal in dienst: 2
Immatriculatie: CE01 et CE02

ERJ 145
Vleugelspan: 20,04 mr
Lengte: 29,87 mr
Hoogte: 6,75 mr
Motoren: 2 Rolls Royce AE3007A Turbofans met elk 7.426 PK
Kruissnelheid: 833 Km/u.
Praktisch plafond: 37.000 Ft (11.278 m)
Vliegbereik: 2.870 Km
Maximum opstijggewicht: 22.000 Kg
Aantal passagiers: 49
Aantal in dienst: 2
Immatriculatie: CE03 et CE04

Afbeelding

Low-level passage
NEC JACTANTIA NEC METU ("zonder woorden, zonder vrees")

Avatar:De Siciliaanse vlag,oorspronkelijk uit 1282,de triskelion (trinacria) in het midden,is van oorsprong een oud Keltisch zonnesymbool.


Avatar gebruiker
Tandorini
Generaal
Generaal
 
Berichten: 2759
Geregistreerd: 30 mei 2008, 23:18

Keer terug naar Het Belgische leger.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron